Nakon sitnog loma jednog stapa na Quadu za 7MHz ... opet je u funkciji

Prijavljeni rezultati u WW SSB govori najvise s kojom antenom u buducnost !!!!

alt

  10m HP Ass

  1 KG6DX..........1,521,704    
  2 YT9A...........1,296,000     
  3 K4XS...........1,292,400      
  4 E73M...........1,279,000
  5 9A5MT.....1,250,000 
  6 S50K...........1,111,110 
  7 DF9ZP..........1,024,920 
  8 G3TXF..........1,003,514       
  9 S53O.............992,222